Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Článek Změny hrdinů

Změny hrdinů

Skaut

Skaut

31. 10. 2017 18:48

Několik hrdinů bylo přepracováno, u jiných došlo pouze ke změně talentů. Změny talentů souvisí také s přepracováním vzorců regenerace zdraví a many.

Reklama

 TALENTOVÉ STROMY 

 
 • Všechny stromy byly přepracovány. Byla přidána spousta nových specifických talentů.

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Abbadon

 1. Level 10: +25 rychlost pohybu NEBO  +20% získávání zkušeností
 2. Level 15: +6 k brnění  NEBO  +50 léčení/poškození Mist Coil
 3. Level 20: +15% redukce cooldownů  NEBO  +90 poškození
 4. Level 25: +250 zdraví Aphotic Shield  NEBO  +25% zpomalení Curse of Avernus

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Alchemist

 1. Level 10: +25 rychlost útoku NEBO  +5 k brnění
 2. Level 15: +50 poškození  NEBO  +250 zdraví
 3. Level 20: +25% cleave  NEBO  +200 Poškození Unstable Concoction
 4. Level 25: -8s cooldown na Unstable Concoction  NEBO  -0.2 doba trvání základního útoku Chemical Rage

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Ancient Apparation

 • Chilling Touch: trvání změněno z 30 na 20/24/28/32
 • Chilling Touch již nesnižuje rychlost útoku spojenců
 • Chilling Touch: magické poškození sníženo z 50/60/70/80 na 30/45/60/75
 • Chilling Touch nyní aplikuje stackující se zpomalení o 30% na 0.3 sekundy.

 1. Level 10: +60 zlata za minutu NEBO  +10% síla kouzel
 2. Level 15: +20 k regeneraci zdraví  NEBO  -1.5s cooldown na Ice Vortex
 3. Level 20: +80 poškození Chilling Touch  NEBO  +8% Ice Vortex Slow/Resistance
 4. Level 25: +4% Ice Blast Kill Threshold  NEBO  +4 nabití Cold Feet

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Antimage

 1. Level 10: +175 zdraví NEBO  +20 rychlost útoku
 2. Level 15: : -1s cooldown na Blink  NEBO  Blink Uncontrollable Illusion
 3. Level 20: +300 dosah Blinku  NEBO  +10 ke všem statům
 4. Level 25: -50s cooldown na Mana Void  NEBO  +30% Spell Shield

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Arc Warden

 1. Level 10: +25 rychlost útoku NEBO  +5 k brnění
 2. Level 15: +2s k trvání Fluxu  NEBO  +350 zdraví
 3. Level 20: +100 k dosahu útoku  NEBO  +10% redukce cooldownů
 4. Level 25: +30% Lifesteal  NEBO  +350 Spark Wraith poškození

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Axe

 1. Level 10: +8 k síle NEBO  +40 rychlost útoku
 2. Level 15: +3 k regeneraci many  NEBO  +30 rychlost pohybu
 3. Level 20: +20 k regeneraci zdraví  NEBO  Counter Helix na útocích
 4. Level 25: +100 AoE na Berserker's Call  NEBO  +120 DPS na Battle Hunger

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Bane

 • Bane může útočit na jednotky pod vlivem "Nightmare" aniž by je probudil.
 • Všechny doby vyvolávání sníženy z 0.5 na 0.4
 • Nightmare již nezraňuje za 20 poškození za sekundu.

 1. Level 10: Enfeeble krade poškození NEBO  +6 k brnění
 2. Level 15: +150 Cast Range  NEBO  +40% Získávání zkušeností
 3. Level 20: +100 Enfeeble k redukci poškození  NEBO  +75 Rychlost pohybu
 4. Level 25: +7s Fiend's Grip Trvání  NEBO  +250 Brain Sap Poškození/uzdravení

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Batrider

 • Projektily z Flamebreak nyní vizuálně letí obloukem.

 1. Level 10: +5 k brnění NEBO  +6% síla kouzel
 2. Level 15: +300 zdraví  NEBO  +2s trvání flamebreak Burn
 3. Level 20: +50 rychlost pohybu  NEBO  +15% redukce cooldownů
 4. Level 25: +8s trvání Firefly  NEBO  -13s cooldown na Flamebreak

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Beastmaster: hrdina přepracován

 • Wild Axes (přepracováno):
  • Rozestup seker zvýšen z 353 na 450
  • Hit radius zvýšen ze 140 na 175
  • Mana cost snížen z 105/110/115/120 na 60/65/70/75
  • Poškození sníženo z 70/100/130/160 na 40/70/100/130
  • Cooldown snížen z 13 na 8
  • Wild Axes nyní aplikují stackující se debuff na zasáhnuté jednotky. Zvyšují veškeré poškození, které cíl obdrží od Beastmastera nebo jeho jednotek o 6/8/10/12% za každou sekeru, která ho zasáhla. Debuff trvá 10 sekund.
 • Primal Roar nyní přidá Beastmasterovi a všem jeho jednotkám 30% k rychlosti pohybu na 3 sekundy.
 • Přepracováno Call of the Wild. Nyní je to samostatná schopnost.
  • Životnost zvířat je nyní 60 sekund. Cooldown: 60, Mana cost: 50/60/70/80
  • Level 1: Divočák Level 1
  • Level 2: Divočák Level 2
  • Level 3: Divočák Level 3 + Sokol
  • Level 4: Divočák Level 4 + Sokol + náhodný neutrál
  • Zdraví divočáka: 275/350/425/500
  • Poškození divočáka: 20/30/40/50 (změněno z 10/25/40/55)
  • Zpomalení divočáka: 10/20/30/40%
  • Trvání zpomalení divočáka: 3
  • Sokol se již nestává neviditelným.
  • Zdraví sokola: 350 (zvýšeno z 40/60/80/100)
  • Brnění sokola: 5
  • Rychlost sokola: 450
  • Noční dohled sokola: 1000
  • Denní dohled sokola: 1000
  • Neutrál: Vybere se náhodná neutrální jednotka z tohoto seznamu: Alpha Wolf, Hellbear Smasher, Satyr Tormenter, Centaur Conqueror, Dark Troll Summoner.

 1. Level 10: +30 rychlost pohybu NEBO  +25% získávání zkušeností
 2. Level 15: +40 poškození divočáka  NEBO  +7 k brnění
 3. Level 20: +500 zdraví  NEBO  +120 poškození na Wild Axes
 4. Level 25: +2 sokolové  NEBO  +40 Inner Beast rychlost útoku

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Bloodseeker

 • Dosah kouzla Rupture sníženo z 1000 na 800

 1. Level 10: +25 rychlost útoku NEBO  +4 k brnění
 2. Level 15: +300 zdraví  NEBO  +75 poškození Bloodrite
 3. Level 20: +25% lifesteal  NEBO  +14% poškození Rupture
 4. Level 25: -6s cooldown Blood Ritu  NEBO  +20 Thirst

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Bounty Hunter

 • Na Track nyní můžete alt+kliknout, abyste svému týmu dali vědět, kolik zlata cíl má.

 1. Level 10: +30 rychlost pohybu NEBO  +25% získávání zkušeností
 2. Level 15: +50 rychlost útoku  NEBO  +350 zdraví
 3. Level 20: +75 poškození Shuriken Toss  NEBO  +125% kritický zásah Jinada
 4. Level 25: +50% uhýbání  NEBO  300 zlata na Track (působí na sebe a spojence)

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Brewmaster

 1. Level 10: +200 zdraví NEBO  +30 poškození
 2. Level 15: +3s zpomalení Thunder Clap  NEBO  +20% odolnost vůči kouzlům
 3. Level 20: +100 rychlost útoku  NEBO  +1500 zdraví Primal Split
 4. Level 25: -65s cooldown Primal Split  NEBO  +15% Drunken Brawler

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Bristleback

 1. Level 10: +2 regenerace many NEBO  +20 rychlost pohybu
 2. Level 15: +6 maximum stacků Goo  NEBO  +250 zdraví
 3. Level 20: +25 poškození za Quill Stack  NEBO  +20 k regeneraci zdraví
 4. Level 25: +15% Lifesteal kouzly  NEBO  +20 poškození za stack Warpath

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Broodmother: hrdina přepracován

 • Spin Web již nepřidává neviditelnost
 • Spin Web pathing/speed buff již neskončí při obdrženém poškození
 • Rychlost pohybu snížena z 290 na 270
 • Zdraví pavoučků sníženo z 450 na 250
 • Spiderlite: zdraví sníženo ze 175 na 100
 • Pavouci nyní mají 50% magic resistance.
 • Brnění pavouků zvýšeno o 8
 • Regenerace zdraví pavouků zvýšena z 0.5 na 2
 • Spin Web zvýšeny z 1/2/3/4 na 2/4/6/8 (stejný počet, který můžete položit)

 1. Level 10: +60 poškození Spawn Spiderling NEBO  +200 zdraví
 2. Level 15: +35% získávání zkušeností  NEBO  +20% redukce cooldownů
 3. Level 20: +60 rychlost útoku  NEBO  +20 k útoku pavouků
 4. Level 25: +75 poškození/lifestealu Insatiable Hunger  NEBO  +350 zdraví pavouků

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Centaur Warrunner

 1. Level 10: +10% k uhýbání NEBO  +10% magic resistance
 2. Level 15: +75 poškození  NEBO  +15% Vrácené Strength poškození
 3. Level 20: +250 poškození Double Edge  NEBO  +20 strength
 4. Level 25: +1.5s trvání Hoof Stomp  NEBO  Přidá Return auru

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Chaos Knight

 1. Level 10: +20 rychlost pohybu NEBO  +5 ke všem statům
 2. Level 15: +15 k síle  NEBO  12% redukce cooldownů
 3. Level 20: 150 zlata za minutu  NEBO  Reality Rift prorazí imunitu vůči kouzlům
 4. Level 25: -7 redukce k brnění Reality Rift  NEBO  +2 maximální trvání na Chaos Bolt

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Chen

 • Dosah útoku zvýšen z 600 na 650
 • Odstraněn Test of Faith (teleport)
 • Holy Persuasion: Nyní může být použito na spojenecké jednotky – pošle je domů po 6/5/4/3 sekundové prodlevě. A na sebe – teleportuje své creepy na sebe.
 • Holy Persuasion: Mana cost zvýšen ze 100 na 100/110/120/130
 • Test of Faith: Nyní může být použito na spojence – léčí polovinu hodnoty poškození. Při použití na sebe aplikuje celou hodnotu.
 • Test of Faith: Mana cost snížen z 90/100/110/120 na 60/80/100/120

 1. Level 10: +20% získávání zkušeností NEBO  +125 dosah kouzel
 2. Level 15: +7 k brnění  NEBO  -10 cooldown na Test of Faith
 3. Level 20: +180 zlata za minutu  NEBO  +1000 minimálního zdraví creepů
 4. Level 25: +4 maximální počet Holy Persuasion  NEBO  +400 léčení Hand of God

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Clinkz

 • Růst Agility snížen z 3.3 na 2.6
 • Death Pact: HP sníženo z 50/70/90 na 40/60/80%
 • Death Pact: Poškození sníženo z 5/7/9% na 4/6/8%
 • Přepracované Strafe: Nyní přidá +80/140/200/260 Attack Speed na 3 sekundy. Během tohoto trvání se automaticky vyhnete až třem projektilům (kouzlům nebo útokům na dálku), při jejich dopadu trochu ustoupíte do strany. Strafe skončí, když ztratíte tři stacky. Coodown: 45/35/25/15.

 1. Level 10: +12% magic resistance NEBO  +5 k brnění
 2. Level 15: +15% k uhýbání  NEBO  +30 poškození Searing Arrows
 3. Level 20: +100 Dosah útoku  NEBO  +20 regenerace zdraví
 4. Level 25: +4s stacků/trvání Strafe  NEBO  multishot Searing Arrows (vystřelí Searing Arrows na náhodný cíl poblíž)

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Clockwerk

 1. Level 10: +25 rychlost pohybu NEBO  +5 k brnění
 2. Level 15: +15 k síle  NEBO  +30 poškození Battery Assault
 3. Level 20: +20% magic resistance  NEBO  +125 poškození Rocket Flare
 4. Level 25: : -0.3s interval Battery Assault  NEBO  True Sight při Rocket Flare (působí i na wardy)

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Crystal Maiden

 1. Level 10: +200 ke zdraví NEBO  +100 dosah kouzel
 2. Level 15: +14% mana cost/Manaloss Reduction Aura  NEBO  +90 zlata za minutu
 3. Level 20: +60 poškození Freezing Field  NEBO  +250 attack speed
 4. Level 25: +300 poškození Crystal Nova  NEBO  +1.5s trvání Frostbite

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Dark Seer

 1. Level 10: +12% k uhýbání NEBO  +90 poškození
 2. Level 15: : +12 regenerace zdraví  NEBO  +75 AoE na Vacuum
 3. Level 20: 300 AoE Surge  NEBO  +15% redukce cooldownů
 4. Level 25: Parallel Wall  NEBO  +150 poškození Ion Shell

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Dazzle

 • Poison Touch přepracován:Zacílí jednotku a vypustí jed, který se rozletí po cílech poblíž (jako Ethershock). Aplikuje DPS a zpomalení na zacílené jednotky. Kdykoli se na cíl zasažený jedem zaútočí, trvání debuffu se obnoví. Zraňuje 10/20/30/40 DPS a zpomaluje o 14/16/18/20%. Trvá 4/5/6/7 sekundy. Zasáhne až 4/5/6/7 cílů. Cooldown: 35/30/25/20. Mana cost: 80. Dosah kouzla: 600/700/800/900. Typ poškození: fyzické. Obnoví se za stejných podmínek jako Blink (jednotky ovládané hráčem a Roshan).

 1. Level 10:+60 poškození NEBO  +175 zdraví
 2. Level 15: : +125 Cast Range  NEBO  +20 léčení/poškození Shadow Wave
 3. Level 20: +50 rychlost pohybu  NEBO  +30 DPS na Poison Touch
 4. Level 25: -4s cooldown na Shadow Wave  NEBO  +0.5 Weave brnění za sekundu

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Death Prophet

 1. Level 10: +12% magic resistance NEBO  +50 poškození
 2. Level 15: +150 Cast Range  NEBO  +1% maximálního zdraví Spirit Siphon
 3. Level 20: +500 ke zdraví  NEBO  -2s cooldown na Crypt Swarm
 4. Level 25: +8 Exorcism Spirits  NEBO  Exorcism přidává Haste

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Disruptor

 1. Level 10: +200 ke zdraví NEBO  +40 poškození Thunder Strike
 2. Level 15: +150 Cast Range  NEBO  -3s cooldown na Kinetic Field
 3. Level 20: +180 zlata za minutu  NEBO  +4 zásahy Thunder Strike
 4. Level 25: -10s cooldown na Glimpse  NEBO  +4s trvání Kinetic Field

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Doom

 1. Level 10: +10 poškození/léčení Scorched Earth NEBO  +25 rychlost pohybu
 2. Level 15: +20% k uhýbání  NEBO  +150 bonusového zlata z Devour
 3. Level 20: +40 DPS z Doom  NEBO  Devour lze použít na Ancients
 4. Level 25: +3% poškození na Infernal Blade  NEBO  +100% Cleave

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Dragon Knight

 • Nyní snižuje celkové poškození z útoků, ne jen základní
 • Redukce poškození útoků sníženo z 35% na 25%
 • Cast point zvýšen z 0 na 0.2
 • Vzdálenost zvýšena z 650 na 750

 1. Level 10: : +2 regenerace many NEBO  +30 rychlost útoku
 2. Level 15: +300 ke zdraví  NEBO  +40% získávání zkušeností
 3. Level 20: 2x regenerace many/brnění Dragon Blood  NEBO  +150 zlata za minutu
 4. Level 25: +40 k síle  NEBO  +1.75s trvání stunu Dragon Tail

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Drow Ranger

 • Přidán vizuální efekt na creepy, když je vyčarovaná Precision Aura

 1. Level 10: +5 ke všem statům NEBO  +20 rychlost pohybu
 2. Level 15: +25 rychlost útoku  NEBO  +300 vzdálenost/knockback na Gust
 3. Level 20: +1.5s trvání Gust  NEBO  +20 Marksmanship Agility
 4. Level 25: 50% redukce cooldownů  NEBO  +20% Precision Aura

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Earth Spirit

 1. Level 10: +10 k inteligenci NEBO  +40 poškození
 2. Level 15: +7 k brnění  NEBO  +200 poškození Rolling Boulder
 3. Level 20: +150 zlata za minutu  NEBO  +15% síla kouzel
 4. Level 25: +1s trvání stunu Boulder Smash  NEBO  Geomagnetic Grip lze použít na spojence

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Earthshaker

 • Echo Slam: prvotní poškození odstraněno
 • Echo Slam: poškození zvýšeno z 40/55/70 na 60/85/110
 • Echo Slam: odráží se dvakrát od hrdinů, co nejsou iluze

 1. Level 10: +250 mana NEBO  +30 poškození
 2. Level 15: +7 k brnění  NEBO  +30 rychlost pohybu
 3. Level 20: +50 Echo poškození  NEBO  +400 dosah Fissure
 4. Level 25: -2s cooldown na Enchant Totem  NEBO  +50% magic resistance

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Elder Titan

 • Echo Stomp nyní probudí cíl, pokud cíl obdrží více než 50/100/150/200 kumulativního poškození (již nemá výjimku pro hráče vlastnícího poškození nebo ne).
 • Přidán vizuální efekt pro Natural Order

 1. Level 10: +200 ke zdraví NEBO +25 rychlost pohybu NEBO  +25 rychlost pohybu
 2. Level 15: +30 útoku Astral Spirit do hrdiny  NEBO  +15% magic resistance
 3. Level 20: +70 attack speed  NEBO  +100 poškození na Echo Stomp
 4. Level 25: -75s cooldown na Earth Splitter  NEBO  +100% lifesteal

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Ember Spirit

 1. Level 10: +150 absorbování Flame Guard NEBO  +20 poškození
 2. Level 15: +30 DPS Flame Guard  NEBO  +1s trvání na Searing Chains
 3. Level 20: +10% síla kouzel  NEBO  True Strike
 4. Level 25: 2 náboje Sleight of Fist  NEBO  -25s k nabití náboje u Remnant

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Enchantrees

 • Enchant nyní odstraní pozitivní buffy z nepřátelských hrdinů.

 1. Level 10: +15% magic resistance NEBO  +25 rychlost pohybu
 2. Level 15: +50 poškození  NEBO  +8 Nature's Attendants Wisps
 3. Level 20: Enchant působí i na Ancienty  NEBO  +100 zpomalení Untouchable
 4. Level 25: +25 léčení Nature's Attendants  NEBO  +8% poškození Impetus

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Enigma

 1. Level 10: +15% magic resistance NEBO  +25 rychlost pohybu
 2. Level 15: +120 zlata za minutu  NEBO  +15% redukce cooldownů
 3. Level 20: +400 ke zdraví  NEBO  +70 poškození Eidolon
 4. Level 25: +4 Malefice Instances  NEBO  +8 Demonic Conversion Eidolons

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Facelss Void

 1. Level 10: +8 k síle NEBO  +20 poškození
 2. Level 15: +100 poškození Time Lock  NEBO  +300 ke zdraví
 3. Level 20: +500 dosah schopnosti Timewalk  NEBO  +40 rychlost útoku
 4. Level 25: +25% Backtrack  NEBO  +175 AoE na Chronosphere

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Gyrocopter

 • Homing Missile: Odstraněn cast point
 • Homing Missile: Pokud prvotní cíl zemře, schopnost si sama najde nový cíl, upřednostňuje hrdiny
 • Homing Missile: Rychlost zvýšena z 340 na 500
 • Homing Missile: Prodleva při vypuštění zvýšena z 2 na 3 sekundy
 • Homing Missile: Nyní způsobuje přesné hodnoty poškození , změněno z maximálního poškození 125/250/375/500 na neměnné 100/175/250/325
 • Homing Missile: Počet zásahů na zničení změněno z 3/3/4/5 na 3/3/4/4

 1. Level 10: +25 poškození NEBO  +200 ke zdraví
 2. Level 15: +3 útoků Flak Cannon  NEBO  +11poškození Rocket Barrage
 3. Level 20: +50 rychlost pohybu  NEBO  -25s cooldown na Call Down
 4. Level 25: Globální Call Down  NEBO  3 náboje Homing Missile

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Huskar

 1. Level 10: +20 poškození NEBO  +175 ke zdraví
 2. Level 15: +15% lifesteal  NEBO  +10 DPS na Burning Spears
 3. Level 20: +15 k síle  NEBO  +400 dosah schopnosti Life Break
 4. Level 25: +125 dosah útoků  NEBO  0s cooldown Inner Vitality

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Invoker

 1. Level 10: +30 poškození Chaos Meteor NEBO  +0.3s trvání Tornáda
 2. Level 15: +1.5s trvání Cold Snap  NEBO  +1 vyčarovaných Forged Spirit
 3. Level 20: +35 poškození / rychlost Alacrity  NEBO  Cataclysm (Vypuštěn, pokud dvakrát zmáčnete Sun Strike. Začne 90 sekundový cooldown. Vytvoří 2 viditelné Sun Strikes ve vzdálenosti 175-250 od každého nepřátelského hrdiny)
 4. Level 25: AoE na Deafening Blast  NEBO  -16s cooldown na Tornado

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Io

 • Cooldown na Relocate zvýšen z 100/80/60 na 120/100/80
 • Maximální range Spirits snížen z 875 na 700

 1. Level 10: +400 k maximální range Spirits NEBO  +60 poškození
 2. Level 15: Tether přidává Scepter bonus  NEBO  +90 poškození Spirits
 3. Level 20: +150 zlata za minutu  NEBO  útok na cíl spojence pod vlivem Tether
 4. Level 25: +50 regenerace zdraví  NEBO  Stun na Tether

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Jakiro

 • Dual Breath cast point snížen z 0.65 na 0.55
 • Macropyre cast point snížen z 0.65 na 0.55

 1. Level 10: +8% síla kouzel NEBO  +25% získávání zkušeností
 2. Level 15: +250 dosah útoku  NEBO  +40 poškození Dual Breath
 3. Level 20: -60 rychlost útoku na Liquid Fire  NEBO  +150 zlata za minutu
 4. Level 25: +1.25s trvání Ice Path  NEBO  Ryzí poškození Macropyre, prochází imunitou vůči kouzlům

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Juggernaut

 • Juggernaut již na sobě nemá silence při použití Blade Fury (ale stále nemůže vyčarovat Omnislash; může použít wardu).

 1. Level 10: +5 ke všem statům NEBO  +20 rychlost pohybu
 2. Level 15: +1s trvání Blade Fury  NEBO  +25 rychlost útoku
 3. Level 20: +10 k brnění  NEBO  +100 DPS na Blade Fury
 4. Level 25: +600 ke zdraví  NEBO  +5 úderů Omnislash

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Keeper of the Light

 • Dosah schopnosti Mana Leak snížen z 550/700/850/1000 na 400/500/600/700

 1. Level 10: +25 rychlost pohybu NEBO  +8% spell lifesteal
 2. Level 15: +40% získávání zkušeností  NEBO  +350 Cast Range
 3. Level 20: +300 many u Chakra Magic  NEBO  +40% magic resistance
 4. Level 25: +200 poškození/léčení Illuminate  NEBO  +2s stun Mana Leak

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Kunkka

 • Kunkka nyní může používat Quelling Blade.

 1. Level 10: +40 poškození NEBO  +6 k brnění
 2. Level 15: +10 regenerace zdraví  NEBO  +120 poškození na Torrent
 3. Level 20: +100 AoE na Torrent  NEBO  +25 k síle
 4. Level 25: Ghost Ship Fleet  NEBO  +50% Tidebringer Cleave

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Legion Commander

 1. Level 10: +25% získávání zkušeností NEBO  +8 k síle
 2. Level 15: +30 rychlost útoku  NEBO  +50 poškození hrdiny Overwhelming Odds
 3. Level 20: +60 rychlost pohybu  NEBO  +10% šance na proc Momentu
 4. Level 25: +40 bonusové poškození Duel  NEBO  -10s cooldown na Press The Attack

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Leshrac

 1. Level 10: +5 k brnění NEBO  +250 mana
 2. Level 15: +15 k síle  NEBO  +40 Rychlost pohybu
 3. Level 20: +25% k uhýbání  NEBO  +50 poškození Pulse Nova
 4. Level 25: +50 explozí Diabolic Edict  NEBO  +3s trvání zpomalení Lightning Storm

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Lich

 • Chainfrost se nyní odrazí při nárazu projektilu, dříve při vyčarování
 • Zpomalení Ice Armor změněno z 24/26/28/30% na 8/16/24/32%

 1. Level 10: +175 zdraví NEBO  +25 rychlost pohybu
 2. Level 15: +120 poškození  NEBO  -4s cooldown Frost Blast
 3. Level 20: zlata za minutu  NEBO  +175 Cast Range
 4. Level 25: útoky aplikují 30% zpomalení pohybu/rychlost útoku  NEBO  Ice Armor přidá +30 regenerace zdraví

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Lifestealer

 1. Level 10: +20 rychlost útoku NEBO  +200 zdraví
 2. Level 15: +30 poškození  NEBO  +35 rychlost pohybu
 3. Level 20: +20% k uhýbání  NEBO  +50% Open Wounds Heal
 4. Level 25: +2s trvání Rage  NEBO  +2% Feast

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Lina

 1. Level 10: +100 Cast Range NEBO  +25 poškození
 2. Level 15: +300 zdraví  NEBO  +140 poškození na Light Strike Array
 3. Level 20: +10% síla kouzel  NEBO  +25/2% Fiery Soul za stack
 4. Level 25: +175 attack range  NEBO  -6s cooldown na Dragon Slave

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Lion

 1. Level 10: +75 Cast Range NEBO  +75 poškození
 2. Level 15: +200 poškození Finger of Death  NEBO  +90 zlata za minutu
 3. Level 20: +500 zdraví  NEBO  +2 Mana Drain Multi Target
 4. Level 25: +1000 dosah Earth Spike  NEBO  +325 AoE na Hex

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Lone Druid

 • Cooldown snížen z 60 na 45
 • Trvání sníženo z 6 na 5

 1. Level 10: +175 dosah útoku NEBO  +250 zdraví
 2. Level 15: -8s cooldown na Savage Roar  NEBO  +10 brnění Spirit Bear
 3. Level 20: +40 Rabid rychlost útoku  NEBO  -25s cooldown Battle Cry
 4. Level 25: 0 cooldown na Entangle  NEBO  Battle Cry přidá Spell Immunity

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Luna

 1. Level 10: +20 rychlost útoku NEBO  +150 Cast Range
 2. Level 15: -2s cooldown na Lucent Beam  NEBO  +24 poškození Luna Blessing
 3. Level 20: +10 ke všem statům  NEBO  +100 poškození Lucent Beam
 4. Level 25: +25% Lifesteal  NEBO  +0.25s k ministunu Eclipse Lucent

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Lycan

 • Fixed Break nezruší Feral Impulse

 1. Level 10: +5 k brnění NEBO  +20 poškození
 2. Level 15: +8 Feral regenerace zdraví  NEBO  +12% redukce cooldownů
 3. Level 20: +8s trvání Shapeshift  NEBO  +16% poškození Feral Impulse
 4. Level 25: +3 vyčarovaných vlků  NEBO  +600 zdraví Howl Hero

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Magnus

 • Rychlost Shockwave Scepterzvýšena z 1575 na 1700

 1. Level 10: +25 rychlost útoku NEBO  +200 zdraví
 2. Level 15: +15 k síle  NEBO  +75 poškození Shockwave
 3. Level 20: +12 k brnění  NEBO  +500 dosah na Skewer
 4. Level 25: +20% poškození/Cleave na Empower  NEBO  +0.75s Reverse Polarity

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Medusa

 • Stone Gaze: Zpomalení již nepůsobí na cíl, pokud se otočí směrem od Madusy.
 • Stone Gaze: Nyní může být znovu aplikován poté, co odezněl, pokud se cíl znovu otočí směrem na Medusu (časovač směru se obnoví poté, co debuff schopnosti skončí).
 • Split Shot: Nyní je pasivní.
 • Split Shot: Počet projektilů změněn z 1/2/3/4 na 3
 • Split Shot: Poškození změněno z -20% na -65/50/35/20%
 • Split Shot: Již nesnižuje poškození prvotnímu cíli.
 • Split Shot: Dosah schopnosti je nyní váš attack range +100, dříve fixních 700.
 • Split Shot: Nespustí se, pokud útočíte na spojenecké jednotky.

 1. Level 10: +25 poškození NEBO  +10% k uhýbání
 2. Level 15: +30 rychlost útoku  NEBO  +10% Mystic Snake Mana Steal
 3. Level 20: +800 mana  NEBO  +2s trvání Stone Gaze
 4. Level 25: +7 cílů Split Shot  NEBO  Split Shot použivá modifikátory

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Meepo

 1. Level 10: +10% lifesteal NEBO  +30 rychlost pohybu
 2. Level 15: +10 k síle  NEBO  +40 poof poškození
 3. Level 20: +40 k poškození  NEBO  +15% k uhýbání
 4. Level 25: +700 zdraví  NEBO  -4s poof cooldown

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Mirana

 • Přepracovaný leap("skok"). Nyní má 3 nabití. Skok má dosah 550 na nabití. Uděluje rychlost pohybu a rychlost útoku na 2s. Nabití se doplňuje 60/50/40/30s. Mana cost: 40. Rychlost pohybu zvýšena o 8/16/24/32%. Rychlost útoku zvýšena o 25/50/75/100. Účinek bonusu platí jen pro Miranu.

 1. Level 10: +200 zdraví NEBO  +20 k poškození
 2. Level 15: -5s Sacred Arrow Cooldown  NEBO  +100 rychlosti útoku ke skoku
 3. Level 20: +12% nyvýšení poškození kouzly  NEBO  +25 Mana Break
 4. Level 25: +2 Multishot Sacred Arrows  NEBO  -70s Moonlight Shadow Cooldown

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Monkey King

 • Základní poškození sníženo o 3
 • Jingu Mastery bonusové poškození přepracováno z 75/100/125/150 na 60/90/120/150
 • Monkey king již nadále neničí stromy, když na něm stojí, při Scepter Stampede

 1. Level 10: +150 Tree Dance Vision AoE NEBO  +20 k rychlosti útoku
 2. Level 15: +300 Tree Dance Cast Range  NEBO  +75 Jingu Mastery poškození
 3. Level 20: 50% Boundless Strike poškození  NEBO  +300 Primal Spring poškození
 4. Level 25: +100 brnění při Wukong's Command  NEBO  +1 Wukong Command Ring

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Morphling: hrdina přepracován

 • Snížena základní inteligence ze 17 na 13
 • Přejmenování Morpg na Attribute Shift
 • Attribute Shift rychlost změněna z 2/4/8/16 na 1/4/10/25
 • Attribute Shift nyní nestojí manu
 • Adaptive Strike je nyní rozdělen na dvě schopnosti, jedna uděluje poškození na základě obratnosti a druhá je omráčení/odhození na základě síly. Když je jedna vyvolána, ostatní dostanou cooldown na 3s.
 • Adaptive Strike (síla) délka omráčení je změněna z 1.25/2.25/3.25/4.25 na 1.5/2/2.5/3
 • Adaptive Strike (síla) vzdálenost odhození zvýšena z max 300 na 500
 • Odstraněno Morphling's Scepter
 • Replicate nahrazen novou ultimátkou. Změní tvého hrdinu do podoby nepřátelského hrdiny. Kopíruje vzhled cíle, základní schopnosti, základní rychlost pohybu, dosah útoku a vlastnosti (atributy). Aplikuje jemné rozptýlení při transformaci. Pokud při této akci zemřete, Morhp (klon, napodobenina) také zemře. Přeměnu můžete kdykoliv zrušit. Trvá po dobu 30 sekund. CD: 160/100/40. Délka seslání: 600. Cena many: 75/100/125.

 1. Level 10: +10 obratnosti NEBO  +20 rychlost pohybu
 2. Level 15: Waveform Attacks Targets  NEBO  +30 rychlost útoku
 3. Level 20: -25s Morph cooldown  NEBO  Morph Targets Allies
 4. Level 25: +800 Waveform dosah  NEBO  +2 Multishot Adaptive Strike

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Naga Siren

 • Ensnare mana cost změněna ze 100 na 70/80/90/100

 1. Level 10: +175 zdraví NEBO  +25 rychlost pohybu
 2. Level 15: +15 obratnosti  NEBO  +14 síly
 3. Level 20: +1 Mirror Image Illusion  NEBO  -5s Ensnare cooldown
 4. Level 25: -6 Rip Tide brnění  NEBO  +30% uhýbání

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Nature's Prophet

 1. Level 10: +30 poškození NEBO  +30 rychlost pohybu
 2. Level 15: +4 vyvolaní treants  NEBO  +8 brnění
 3. Level 20: +40 rychlosti útoku  NEBO  -4s Sprout Cooldown
 4. Level 25: Odstranění cooldownů z Teleportation  NEBO  2x více zdraví/poškození treants

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Necrophos

 • Ghost Shroud zpomalení sníženo z 12/20/28/36 na 6/18/18/24
 • Ghost Shroud bonusové poškození zvýšeno z 25% na 30%
 • Heartstopper Aura dosah snížen z 900 na 700
 • Heartstopper Aura změněna z 0.6/1.0/1.4/1.8 na 0.5/1.0/1.5/2.0
 • Reaper's Scythe cooldown zvýšen ze 100 na 120
 • Reaper's Scythe mana cost změněna ze 175/340/500 na 200/350/500

 1. Level 10: +10 síly NEBO  +40 poškození
 2. Level 15: +30 rychlost pohybu  NEBO  +300 zdraví
 3. Level 20: +20% Odolnosti proti magii  NEBO  +80 rychlosti útoku
 4. Level 25: -1.5s Death Pulse Cooldown  NEBO  +0.6 Heartstopper Aura

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Night Stalker

 • Viditelnost ve dne snížena z 1200 na 800

 1. Level 10: +200 many NEBO  +200 zdraví
 2. Level 15: +15 síly  NEBO  +150 k dosahu schopností
 3. Level 20: +50 rychlosti pohybu  NEBO  +50 poškození
 4. Level 25: -8s Crippling Fear Cooldown  NEBO  +140 k rychlosti útoku Hunter In The Night

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Nyx Assassin

 • Spiked Carapace vracení poškození nyní funguje jako Blademail (stále vrací jednou každému nepříteli, neomračuje immuní vůči magii)

 1. Level 10: +60 zlaťáků/min NEBO  +6% zesílení kouzel
 2. Level 15: +325 zdraví  NEBO  +35 rychlosti pohybu
 3. Level 20: +75% Spiked Carapace poškození  NEBO  +175 Impale poškození
 4. Level 25: +100 obratnosti  NEBO  Ve schopnosti Vendetta můžete procházet strukturami

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Ogre Magi

 1. Level 10: +100 dosah kouzel NEBO  +60 zlaťáků/min
 2. Level 15: +300 zdraví  NEBO  +90 poškození
 3. Level 20: +40 Bloodlust rychlost útoku  NEBO  +30 síly
 4. Level 25: +90 rychlost pohybu  NEBO  +275 Fireblast poškození

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Omniknight

 • Guardin Angel: rychlost seslání zmenšena z 0.5 na 0.4

 1. Level 10: +90 zlaťáků/min NEBO  +75 Purification AoE
 2. Level 15: +35% získávání XP  NEBO  +90 poškození
 3. Level 20: +6 obnovování many  NEBO  -12% Degen Aura
 4. Level 25: +3s Doby trváni Repel  NEBO  +200 Purification poškození/léčení

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Oracle

 • False Promise: vzhledový efekt ukáže, zda-li hrdina zemře nebo nikoli

 1. Level 10: +1s Dobry trvání Fortune's End Max NEBO  +25% získávání XP
 2. Level 15: +150 Dosah kouzel  NEBO  +90 zlaťáků/min
 3. Level 20: +75 k rychlosti pohybu  NEBO  False Promise Invisibility 0.6s Fade Time
 4. Level 25: -5s Fate's Edict Cooldown  NEBO  +2s Doby trvání False Promise

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Outworld Devourer

 1. Level 10: +200 zdraví NEBO  +20 rychlost útoku
 2. Level 15: +15% šance Essence aura  NEBO  +40 rychlosti pohybu
 3. Level 20: +20 síly  NEBO  +2 Sanity's Eclipse Multiplier
 4. Level 25: +60s Trvání Arcane Orb Int Steal  NEBO  +15% Spell Lifesteal

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Phantom Assassin

 1. Level 10: +150 životů NEBO  +15 poškození
 2. Level 15: +20% Cleave  NEBO  -4 rozklad brnění
 3. Level 20: +20% lifesteal  NEBO  Double Strike Stigling Dagger
 4. Level 25: +5% Coup de Grace  NEBO  +25% Blur uhýbání

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Phantom Lancer

 • Phantom Rush může být nyní vypínatelný (v základu je zapnutý)
 • Doppelganger nyní přidává 2s k trvání iluzí

 1. Level 10: +10% uhýbání NEBO  +20 rychlost útoku
 2. Level 15: +250 životů  NEBO  +125 Spitit Lance poškození
 3. Level 20: +4 Max Juxtapose iluzí  NEBO  +500 Phantom Rush vzdálenosti
 4. Level 25: -5s Doppelganger cooldown  NEBO  30 % Critical Strike (2x)

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Phoenix

 1. Level 10: +8% Zesílání kouzel NEBO  +90 zlaťáků/min
 2. Level 15: +60 Fire Spirits DPS  NEBO  +40% Získávání zkušeností
 3. Level 20: +1400 Icarus Dive  NEBO  +1s Supernova délka omráčení
 4. Level 25: +3 potřebných zásahů ke zničení Supernovy  NEBO  +2 % maximálních životů Sun Ray poškození

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Puck

 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Pudge

 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Pugna

 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Queen of Pain

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Razor

 • TextZde
 • TextZde
  • TextZde
  • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Riki

 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Rubick

 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Sand King

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Shadow Demon

 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Shadow Fiend

 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Shadow Shaman

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Silencer

 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Skywrath Mage

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Slardar

 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Slark

 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Sniper

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Spectre

 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Spirit Breaker

 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Storm Spirit

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Sven

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Techies

 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Templar Assassin

 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Terrorblade

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Tidehunter

 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Timbersaw

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Tinker

 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Tiny

 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Treant Protector

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Troll Warlord

 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Tusk

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Underlord

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Undying

 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Ursa

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Vengeful Spirit

 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Venomancer

 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Viper: hrdina přepracován

 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
  • TextZde
  • TextZde
  • TextZde
  • TextZde
  • TextZde
 • TextZde
  • TextZde
  • TextZde
  • TextZde
  • TextZde
  • TextZde
  • TextZde
  • TextZde
  • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Visage

 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Warlock

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Weaver

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Windranger

 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Winter Wyvern

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Witch Doctor

 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Wraith King: hrdina přepracován

 • TextZde
 • TextZde
  • TextZde
  • TextZde
  • TextZde
  • TextZde
  • TextZde
  • TextZde
  • TextZde
 • TextZde

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 

Změny hrdinů
i Zdroj: DOTA2.cz
Zeus

 1. Level 10: NEBO 
 2. Level 15:  NEBO 
 3. Level 20:  NEBO 
 4. Level 25:  NEBO 
Reklama
Reklama

Komentáře

Nejsi přihlášený(á)

Pro psaní a hodnocení komentářů se prosím přihlas ke svému účtu nebo si jej vytvoř.

Rychlé přihlášení přes:

Google
Reklama
Reklama